OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.FIVUZA.CZ

Postupujeme při zpracování osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

OBSAH DOKUMENTU:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

II. DŮVODY A ÚČEL PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

III. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

IV. ODBĚRATELÉ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

V. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

VII. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Správcem osobních údajů internetového obchodu www.fivuza.cz je :

Vuza group, s.r.o.

IČO: 06933432

DIČ: CZ06933432

se sídlem: Národní 949/19, Staré Město, 110 00 Praha.

Kontaktní údaje a adresa pro doručování: Národní 949/19, Staré Město, 110 00 Praha.

E-mail: info@fivuza.cz

1.2  Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. ZDROJE, DŮVODY A ÚČEL PRO ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytujete při provádění nákupu na webové stránce www.fivuza.cz a dáváte tím i souhlas. Tyto údaje ( identifikační a kontaktní údaje ) jsou nezbytné pro plnění nákupní smlouvy. 

2.1 Zdroje a údaje, které zpracováváme :

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČO a DIČ (u právnické osoby), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (pro funkčnost objednávání přes webové rozhraní našeho obchodu), informace o produktů o které máte zájem, informace o objednaném zboží. 

2.2 Důvodem a účelem zpracování dat je:

  • Plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi nám „správcem“ a Vámi „zákazník“ ( komunikace s Vámi týkajících se objednávek, dodávání a zpracování nákupu) 
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a novinek „newsletter“).

 

3. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

3.1 Vaše údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi ( zákazníkem) a námi ( správcem ) a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů – po dobu 10 let. 

3.2 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

3.3 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

4. ODBĚRATELÉ DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1 Vaše údaje zpřístupňujeme naším zpracovatelům (třetích stran) při služeb jako například doprava, kurýři nebo zpracovatel plateb.

4.2 Služby zajišťující provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (pluginy WordPressu) a marketingové služby

 

5. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ 

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte :

  • Právo na přístup k osobním údajům – čl. 15 GDPR
  • Právo na opravu osobních údajů – čl. 16 GDPR
  • Právo na výmaz osobních údajů – čl. 17 GDPR
  • Právo na omezení zpracování – čl. 18 GDPR
  • Právo na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR.
  • Právo vznést námitku proti zpracování – čl. 21 GDPR
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu nebo emailovou adresu správce.

5.2 Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Odesláním a dokončením objednávky z internetového formuláře dále potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového formuláře u stránky poklady. A také potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

6.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

 

7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

7.1 Dělení podle druhy cookies:

  • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považována za bezpečnější.
  • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

7.2 Dělení podle trvanlivosti:

  • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

7.3 Dělení dle účelů:

  • Technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
  • Analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit web tak, aby se vám lépe používal.
  • Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
  • Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
  • K čemu cookies používáme

7.4 Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

 

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 27.04.2021